Kunder                   Vi hjälper dig som är kund hos oss

Våra kunder...

Vi inriktar oss på att hjälpa brukare som behöver lite extra stöd för att assistansen ska fungera. Det innebär att vi är vana att vara flexibla och hitta lösningar på alla möjliga problem som kan uppstå. Vi anpassar också assistansen utifrån de olika brukarnas önskemål.

Hos oss hittar du:

  • Gemenskap - vi finns i din närhet
  • Trygghet - vi ger stöd i assistansens alla delar, vi känner dig som kund och assistent
  • Korta beslutsvägar - ingen byråkrati
  • Kompetens - vi vet vad vi gör helt enkelt!

Tillsammans skapar vi livskvalitet - Vi sätter fokus på våra kunders individuella behov och önskemål.

I detta arbete är alla lika viktiga - kunder, anhöriga, assistenter och samordnare - tillsammans skapar vi livskvalitet.

Andreas

Vill du veta mer? Kontakta oss för mer information - vi hör av oss så snart vi kan!